taxadoralogopdf-1-2.png

Modelo 210 på svenska –
Spansk skatt för icke-residenta

 

Uppdaterat 2022-02-22. Uppskattad lästid: 8 minuter.

 Vad är Modelo 210?

Modelo 210 är en blankett för deklarationer för icke-residenta i Spanien som används för att deklarera olika former av inkomster.

Den kanske vanligaste formen av skatt i Spanien som svenskar behöver deklarera avser ägandet av en bostad i Spanien. Du kanske tänker dig att du inte har några inkomster i Spanien och undrar varför du behöver deklarera överhuvudtaget?

I Spanien beskattas ägandet av en semesterbostad som en inkomstförmån och därmed behöver samtliga personer som äger en bostad utöver sin huvudsakliga bostad betala skatt för denna förmån.

Om man inte är skatteresident i Spanien görs denna deklaration via en blankett som heter Modelo 210.

Man kan slarvigt se det som en ”fastighetsskatt” men det går även deklarera andra typer av inkomster via Modelo 210, t.ex. om man har intäkter från uthyrning eller andra former av inkomster i Spanien.

Man behöver också skilja Modelo 210 som är en statlig skatt från den kommunala fastighetsskatten IBI – Impueste sobre bienes inmuebles. Du kan läsa mer om IBI i denna artikel där vi också hjälper er hitta ”IBI-kvittot” som behövs för att deklarera Modelo 210.

Modelo 210 - Agencia Tributaria

Ok, då är du med på vad Modelo 210 handlar om, men behöver just JAG deklarera?

Om du vistas mindre än 182 dagar om året i Spanien anses du vara icke-resident avseende skatt i Spanien. Då har du ofta din huvudsakliga bostad t.ex. i Sverige och betalar normalt din skatt i Sverige. I detta fall behöver du deklarera just Modelo 210 om du äger en bostad i Spanien.

Om du vistas mer tid i Spanien anses du vara resident och ska då betala skatt på ALLA dina inkomster i Spanien, inklusive de inkomster som uppstår utanför Spanien (med vissa undantag). Då ska du deklarera precis som spanjorer en gång om året enligt samma regelverk.

Du kan också anses vara skatteskyldig i Sverige trots att du bor i Spanien men kan då kräva tillbaka eventuell dubbel skatt från Sverige.

Vi kommer att återkomma till beskattning av residenta i senare artiklar, hör gärna av dig om du är resident och behöver hjälp med din deklaration.

 

Jag har aldrig betalat, vad händer då?

Jag fick precis höra talas om denna deklaration och ägt en bostad i flera år! Vad gör jag nu?!

Lugn, din bostad kommer inte att konfiskeras av staten men i detta läge bör du se till att betala skatten du missat samt börja betala framöver. I extrema fall har skatteverket möjlighet att dra pengar från ditt bankkonto eller förbjuda användning av bostaden. Detta kan leda till att t.ex. vatten/el stängs av om du har riktigt otur.

Spanska skatteverket kan oftast bara gå tillbaka fem år i tiden för att kräva uteblivna skatter. Detta innebär att om du t.ex. missat betala skatten i 10 år så rekommenderar vi dig att betala för de senaste fem åren samt börja betala framöver. Vi hjälper givetvis till med hela processen, ta kontakt med oss på info@taxadora.com.

Om du har missat en deadline är det bra att betala in skatten så fort som möjligt. Detta beror på att du kan få rabatt på eventuella skattetillägg 

a) om du själv anmäler att du missat 

b) om du betalar inom beloppet snabbt. 

Det innebär att om skatteverket skulle ”komma på dig” så blir det dyrare med högre skattetillägg än om du själv skulle anmäla en saknad deklaration. Du får också rabatt på skattetillägget om du betalar inom t.ex. inom 3, 9 eller 12 månader (olika rabattnivåer).

Varför ska jag betala? Min kusin och hans granne i Spanien säger att de aldrig betalat och det händer ingenting.

Men om jag inte betalat på 10 år så lär väl inget hände framöver heller?

Nja, vi skulle inte rekommendera strunta i det hela. Skatteverket har genom åren skärpt sina kontroller och får idag mycket information från olika källor, så som elbolag, gas-, tele och internetleverantörer samtidigt som koordinering av statens interna register skärps kontinuerligt. Om du t.ex. betalar IBI men inte deklarerar den statliga skatten kan skatteverket framöver få information från kommunen om att du äger en fastighet men inte deklarerar. Om du hyrt ut din bostad finns därtill krav på uthyrningsföretag att rapportera in sina kunders bostäder vilket gör det också mycket riskabelt att strunta i beskattningen.

I sista hand kan problem uppstå när du väl säljer din bostad, överlåter i arv eller i gåva och reavinst/arvs-/gåvoskatt ska deklareras. I dessa fall brukar eventuella missade skattebetalningar framgå och krävas i efterhand med skattetillägg.

Slutligen är det en samhällsplikt att uppfylla sina skatteåtaganden, men det vet ni ju redan.

 

När ska jag betala?

Sista datum att deklarera Modelo 210 är sista december året efter taxeringsåret. Dvs. om du ägt en bostad 2021 så ska du skatta för den senast i december 2022.

Detta gäller enbart om ni INTE hyr ut bostaden. Om ni hyr ut bostaden ska ni skatta kvartalsvis, 20 dagar efter kvartalsskifte SAMT den årliga schablonskatten enligt ovan för de dagar ni själva använt bostaden (eller inte hyrt ut).

Vi ber er om att inte vänta till sista stund. Vi har en hel del kunder som vill deklarera i oktober-december men våra anställda vill också hinna fira jul så vi uppskattar ju tidigare under året desto bättre. Det går att deklarera redan 1a januari och normalt är våren en bra period att få detta överstökat.

Kan jag vänta med att betala?

Betalning ska vara tillgängligt för skatteverket via autogiro eller annat betalningssätt vid sista datum för deklarationen.

För att betala via autogiro behöver skatteverket minst 5 dagar på sig att sätta upp detta om ni ska deklarera kvartalsvis. Om ni deklarerar årsvis behöver skatteverket god tid på sig att sätta upp autogiro och då rekommenderar vi deklarera redan i november eller början av december.

Om vi hjälper till med era deklarationer och ni missat sista datum för autogiro kan vi fortfarande hjälpa er med betalning via överföring men behöver även i dessa fall få betalningen någon dag innan deklarationsdatum. Om ni är väldigt sent ute, hör av er och vi hjälper er så ni slipper skattetillägg.

 

Hur betalar man?

Om ni deklarerar via oss, ingår det i vår tjänst att vi sätter upp autogiro hos skatteverket för att betala skatten. Det finns möjligheter att betala via bank i Spanien eller via banköverföring men det enklaste är ofta en autogirobetalning.

Observera att om ni anger autogiro som betalningsmedel bör samtliga personer som vi deklarerar åt vara ”titular”, dvs. kontoinnehavare för bankkontot där skatten dras. Om så inte är fallet så ta gärna kontakt med oss och vi löser det.

Det finns andra sätt att betala, t.ex. överföring till skatteverket, via vårt klientmedelskonto eller att er bank ordnar en speciell betalningskod. Autogiro är oftast bäst metod men om ni föredrar annat sätt så ta gärna kontakt med oss så löser vi det.

Vad händer om jag betalar sent?

Om du missar deklarera eller har deklarerat men glömt betala kan du drabbas av skattetillägg. Skattetilläggen är inte alltid speciellt dyra men det jobbiga är oftast pappersarbetet för att reda ut hur man ska betala detta. Ofta skickas ett brev till din spanska adress (givetvis på spanska) och om du inte är i bostaden för att läsa brevet så kan det dras vidare med ytterligare brev och avgifter.

Har du missat eller fått ett brev så ta gärna kontakt med oss så hjälper vi er rätt.

Men jag betalar redan IBI

Perfekt! Då betalar du redan den kommunala fastighetsskatten. Det är vanligt att advokatbyrån som hjälper till vid bostadsköp sätter upp IBI på autogiro när de ändrar på el- och vattenabonnemang. Detta behöver därmed bara göras i samband med husköpet och ingen deklaration behöver göras. Ni kan läsa mer om IBI i denna artikel där vi går igenom närmare hur det skiljer sig från Modelo 210.

Om ni inte betalar IBI idag (kommunen har aldrig dragit pengar från ert konto och ni har inte heller gjort någon betalning) så finns det en risk att er advokat har missat detta. Då är det viktigt att ni tillser att även IBI betalas. Om ni är osäkra, ta kontakt med oss och vi bistår er.

 

Hur mycket är skatten?

Den statliga fastighetsskatten är antingen 0,209 % eller 0,38 % av bostadens taxeringsvärde för svenskar (då Sverige är medlem i EU).

Taxeringsvärde kallas för Valor Catastral och finns på ditt IBI-besked. Läs gärna vår artikel om Valor Catastral och IBI för att veta hur du hittar det. Vi behöver veta ditt Valor Catastral när vi gör din deklaration.

Bostadens taxeringsvärde är ofta mycket lägre än ”verkligt värde”, dvs. vad ni betalat för bostaden. Det är inte ovanligt att taxeringsvärdet är hälften eller mindre av bostadens riktiga värde.

Hur mycket skatten är exakt beror på var bostaden är belägen. Olika orter i Spanien gör omvärderingar av taxeringsvärdet med olika mellanrum. De orter som reviderat sina fastighetsvärden de senaste 10 åren betalar 0,209 % i skatt medan de orter som inte reviderat sina fastighetsvärden betalar 0,38 %. Detta är ett sätt att likställa skatten mellan kommuner där inga revideringar skett på väldigt lång tid och därmed är taxeringsvärden väldigt låga jämfört med kommuner där taxeringsvärden har upptaxerats senaste åren.

Vi håller reda på hur mycket ni ska betala, beräknar och säkerställer korrekt skattebetalning.

 

Får jag göra avdrag?

Om du inte hyr ut din bostad får du inte göra några avdrag alls. Du betalar helt enkelt de procentsatser som gäller baserat på ditt taxeringsvärde.

Om du hyr ut din bostad kan du göra avdrag för alla direkta kostnader relaterat till uthyrningen. Det finns en mängd olika sätt att räkna på dessa och vi rekommenderar att ni tar kontakt med oss om ni är osäkra. Det normala är att man gör avdrag för el-, vatten, communidad, underhåll (ej renoveringar), räntor (med spanska bostaden som låneobjekt), kostnader för uthyrningsfirmor och eventuellt möbler.

Vi hjälper också till att räkna fram schablonavdrag som ni har rätt till. Hör gärna av er till info@taxadora.com om ni är osäkra.

Måste vi båda betala?

Är ni fler ägare av bostaden så behöver alla deklarera var för sig, skatten är personlig.

Detta innebär att alla betalar bara en andel av bostadens totala skatt, om ni t.ex. är ett par som äger bostaden i lika delar ska skatten delas upp i två.

Vi hjälper givetvis er båda och har rabatterade priser för fler ägare avseende schablonskatt.

Vad behöver jag när jag deklarerar?

När du deklarerar för första gången behöver du ha tillgång till ”IBI-kvitto”, ditt NIE nummer och kontonummer i spansk bank. Utöver detta behöver vi givetvis dina basuppgifter så som namn, adress i Spanien/Sverige samt kontaktuppgifter.

När du fyller i vårt formulär har du möjlighet att skriva i samtliga uppgifter själv eller ladda upp ett foto på ditt IBI-kvitto. På IBI-kvittot hittar vi de uppgifter vi behöver i övrigt. Om du inte kan fota ditt IBI-kvitto behöver du fylla i ”Referencia Catastral” = fastighetsbeteckning samt ”Valor Catastral” = taxeringsvärde.

Det kan vara lite förvirrande att hitta dessa så de flesta av våra kunder brukar skicka foto eller scannad kopia. I flera kommuner anges t.ex. flera Referencias och i olika format vilket kan förbrylla.

Om ni dessutom hyr ut er bostad behöver vi flera uppgifter för att kunna beräkna era avdrag.

Normalt efterfrågar inte skatteverket efter hemvistintyg men det är bra att ha detta. Läs nedan mer om hemvistintyg. Det är speciellt viktigt att ha detta om ni hyr ut er bostad och vill göra avdrag.

Läs här mer om IBI-kvittot.

Hemvistintyg

Hemvistintyg är ett dokument som utfärdas av svenska skatteverket som förklarar att du har din skattehemvist i Sverige. Spanska skatteverket kan efterfråga detta dokument om de är osäkra på var du har din skatterättsliga hemvist eller misstänker att du borde betala mer skatt i Spanien. Det är särskilt viktigt att ha detta om du vill yrka på avdrag i samband med uthyrning. Det är bara medlemmar inom EU som kan göra vissa avdrag och betalar en lägre skattenivå vilket gör att spanska skatteverket kan kräva på hemvistintyg för att visa att du är skatteskyldig i just Sverige.

Det går tyvärr inte beställa hemvistintyg på nätet utan man måste skicka en blankett till Skatteverket via post.

Klicka här för att komma till Skatteverkets hemsida om hemvistintyg samt ansöka om detta.

Vad mer behöver jag veta?

Nu har du koll på grunderna och vet ifall du behöver deklarera. Gå in på vår sida www.taxadora.com och klicka dig fram i formuläret. Om det är någon uppgift du saknar eller känner dig osäker, skicka gärna ett mail till info@taxadora.com, fråga via chatten eller ring på +34 611 629 317 så hjälper vi dig rätt.