taxadoralogopdf-1-2.png
Recibo de IBI
Exempel IBI-faktura

Modelo 210 och IBI-beskedet –
vad är det och hur hittar jag det?

2021-09-13 Uppskattad lästid: 6 minuter.

Vi har många kunder som frågar hur de hittar sitt IBI-besked och vad som skiljer det mot Modelo 210.

IBI – står för El Impuesto sobre Bienes Inmuebles och fritt översatt är en kommunal fastighetsskatt. IBI-skatten baseras på fastighetens taxeringsvärde som kommunerna har tillgång till och därmed behöver detta inte deklareras särskilt. Det är vanligt att advokatbyrån som hjälper till vid bostadsköpet hjälper till att sätta IBI-räkningen på autogiro, samtidigt som de ändrar avtal om el, gas och vatten. Därefter dras skatten från ditt konto och du får ett besked en gång om året från kommunen samt ibland från din bank på själva betalningen. Du får därmed ditt “Recibo de IBI” dels engång om året från kommunen till din spanska adress och du bör ha ett bland dina dokument från när du köpte bostaden. Om du inte hittar besked så går det att fråga efter detta från kommunen och vi kan givetvis bistå. Fortsätt läsa längre ned efter bilden.
IBI carta de pago Marbella
IBI carta de pago Marbella

Varför behöver jag deklarera Modelo 210 om jag redan betalar IBI?

Modelo 210 avser skatt för icke-residenta i Spanien och är en statlig deklaration av inkomster. Man kan ofta jämföra detta med en “statlig fastighetsskatt” om du inte hyr ut din bostad då det baseras på fastighetens värde.

I själva verket är det just en inkomstdeklaration och även om du inte tycker du har inkomster i Spanien anser staten att ägande av en semesterbostad är en “inkomstförmån” som ska beskattas.

I formuläret finns också möjlighet att ta upp andra typer av inkomster, så som från uthyrning eller andra typer av inkomster i Spanien.

IBI som är den kommunala fastighetsskatten gäller för alla fastigheter oavsett om ägaren är utländsk eller spanjor och ska betalas på samma sätt.

Varför behöver jag deklarera Modelo 210 men inte IBI, de baseras ju båda på taxeringsvärdet?

Medan IBI-baseras enbart på taxeringsvärde och därmed kan beräknas direkt av kommunen behöver de statliga inkomstskatterna deklareras med Modelo 210. Det som skiljer sig är dels att i din statliga skatten KAN andra typer av inkomster förekomma vilket gör att din skatt inte alltid motsvarar en procentsats av ditt taxeringsvärde.

Du kan t.ex. hyra ut din bostad en del av året och därmed ska inte betala schablonskatt för hela året, bara för den del du inte hyr ut, samtidigt som du ska deklarera hyresinkomster för de dagar du hyr ut. Skatten är således inte den samma varje år och behöver därmed deklareras av dig för att staten ska veta vilken skatt som ska betalas.

Vad händer om jag inte hittar mitt IBI-besked?

Om du inte hittar din IBI-besked så kan man begära ett nytt från kommunen eller ”Patronato” vilket dock kan vara något komplicerat om ni inte befinner er i Spanien just då. Uppgifterna om taxeringsvärde är ”skyddade” vilket gör att en person som inte är bostadens ägare eller har fullmakt kan inte få ut uppgifterna. En fullmakt i sig behöver ofta registreras hos notarie vilket i sig är en komplicerad process.

Ett av sätten är att fråga ifall den advokatbyrå som hjälpte till vid husköpet har en kopia på ditt besked, ibland sparar de en kopia av dina köpehandlingar. Vissa fastighetsmäklare sparar också dessa uppgifter och kan vara ett alternativ.

Har du ett bankkvitto på din senaste betalning så kan det hjälpa oss att få ut uppgifterna.

Det kan också hända att kommunen inte skickat ut någon faktura (kommunen har ingen skyldighet att göra detta medan du har en skyldighet att betala). I mindre kommuner har det inte alltid funnits fastighetsregister i ordning vilket gjort att kommunen helt enkelt inte vetat vilka fastigheter som finns i kommunen och som ska betala skatten. I dessa fall har kommunerna inte skickat ut IBI-besked med faktura till de bostäder de inte haft i sina register, även om dessa haft skyldighet att betala. Dessa register har dock de senaste åren uppdaterats i många kommuner och kommunerna har börjat skicka ut IBI-besked till de flesta bostadsägare.

Förfarandet skiljer sig något mellan kommunerna och vi hjälper dig att reda ut alternativen, hör gärna av dig till oss på info@taxadora.com.

Hur mycket är IBI?

IBI-skatten är normalt mellan 0,4 och 1,3 % av fastighetens totala taxeringsvärde, Valor Catastral. Ditt taxeringsvärde är oftast mycket lägre än verkligt värde som betalats för bostaden.

Exempel på bankkvitto IBI betalning

När ska IBI-betalas?

Detta varierar något mellan kommunerna. I vissa kommuner betalas IBI i början på året, i andra mot slutet av året, i en del sker betalningen i en klumpsumma medan i vissa kan det delas upp på fler betalningar. I en del mindre kommuner kan datum för betalning vara satt till INNAN kommunen skickat ut IBI-fakturan vilket gör det svårt att betala skatten i tid, i sådana fall brukar inte kommunen vara speciellt strikt vad gäller tiden utan det viktiga är att skatten betalas in.

Om ni är osäkra om när betalning sker eller om ni har betalat IBI, fråga gärna hos er kommun och börja med att titta på ert bankkontoutdrag hos er spanska bank för att se om en betalning skett.

Det kan vara att er advokatbyrå inte inkluderat uppsättning av autogirodragning av IBI i sitt arbete när ni köpte bostaden eller att de missat något vilket gör att IBI inte har betalats.

 

Vad händer om jag inte betalat i tid?

Har du missat betala en gång eller under längre tid så är det bra att reda ut frågan med kommunen och göra en betalning för de perioder du missat. Om du själva upptäcker en miss och anger detta relativt snabbt finns en möjlighet att få reducerade skattetillägg. Kontakta gärna oss för mer information om så är fallet.

Kommunen kan också agera på egen hand och i vissa fall dra pengarna från ditt spanska konto och i extrema fall förbjuda användning av bostaden tills skatteskulden är reglerad.

Du bör se till att betala skatten minst fyra år tillbaka i tiden om du har missat. Det är också viktigt att ha koll på när/vem som betalar IBI i samband med fastighetsköp/försäljning.

 

Varför behövs IBI-kvitto för att betala den statliga skatten – deklaration av Modelo 210?

IBI-kvittot är ett dokument som innehåller flera viktiga uppgifter som behövs i samband med betalning av den statliga fastighetsskatten. Detta gäller bland annat fastighetsbeteckning, Referencia Catastral, fastighetens taxeringsvärde, Valor Catastral samt för att bekräfta att adressuppgifter är korrekta.

Dessa uppgifterna ligger som grund för beräkning av den statliga fastighetsskatten och för att kunna fylla i Modelo 210 på korrekt sätt. De uppgifter används också för att beräkna ut schablonavdrag som du har rätt till om du hyr ut din bostad.

Om du har dessa uppgifterna tillhands och inte hittar ditt IBI-kvitto så kan du deklarera Modelo 210 utan själv IBI-dokumentet.