Dubbelbeskattning?

Ska jag betala dubbel skatt?

Du kanske har hört talas om dubbelbeskattning och dubbelbeskattningsavtal? Du är orolig för att du ska få betala skatt i flera länder samtidigt?

Vad är dubbelbeskattningsavtal?

Dubbelbeskattningsavtal är ett avtal som två länder slutar mellan varandra med syftet att reda ut vem som ska betala skatt var. Avsikten är att ingen ska behöva betala skatt för samma sak i två länder och bli “dubbelbeskattad”. Sverige har slutit ett dubbelbeskattningsavtal med Spanien vilket reglerar alltså vem som ska betala skatt var och vilka skatter. I vissa fall kan du behöva betala skatt i båda länder och därefter kräva tillbaka skatt i enlighet med dubbelbeskattningsavtalet. 

Jag hyr ut min bostad men är orolig att det inte blir något kvar efter alla skatter!

Om du hyr ut din spanska bostad behöver du deklarera för denna inkomst både i Sverige och i Spanien om du normalt skattar i Sverige. Normalt brukar den spanska skatten bli ungefär 10-15 % av hyresintäkten och deklareras fyra gånger om året till spanska skattemyndigheten. Vi hjälper givetvis till med detta. Du ska sedan också ta upp intäkten i din svenska deklaration. Du betalar alltså “dubbel skatt”, den dubbla skatten får du sedan tillbaka från det ena landet i enlighet med dubbelbeskattningsavtalet. Ta gärna kontakt med oss så hjälper vi med hänsyn till just er situation. 

Jag har pensionerat mig i Spanien, var betalar jag skatt?

Om du valt att pensionera dig i Spanien på heltid skattar du normalt i Spanien. Om du har kvar bostad eller andra kopplingar till Sverige kan du även bli skattskyldig i Sverige. Detta regleras i enlighet med dubbelbeskattningsavtal och beror på din situation, ta gärna kontakt med oss så berättar vi mer.

Jag arbetar i Spanien, var betalar jag skatt?

Om du arbetar i Spanien betalar du normalt skatt i Spanien.

Om du har kvar bostad eller andra kopplingar till Sverige kan du även bli skattskyldig i Sverige. Detta regleras i enlighet med dubbelbeskattningsavtal och beror på din situation, ta gärna kontakt med oss så berättar vi mer.

Jag studerar i Spanien, var betalar jag skatt?

Om du studerar i Spanien fortsätter du normalt betala skatt bara i Sverige. Vid kortvariga studier behöver du alltså inte bli skattskyldig i Spanien för alla dina inkomster trots att du vistas mer än halva året i Spanien. För att vara säker på vad som gäller just din situation, ta kontakt med oss så hjälper vi dig.

Vad behöver du hjälp med?

Hitta oss