la renta
Skatteformulär Modelo 100 i Spanien för Residenta

Deklarera som Resident i Spanien

Deklarera som Resident i Spanien

- fr 123 euro

Vi gör din spanska deklaration som Resident
- bli klar på 5 minuter!

1. Fyll i dina uppgifter

Du fyller i dina uppgifter på vår sida på mindre än 5 minuter.

Har du några frågor så hjälper vid dig via telefon, chat eller e-post.

2. Vi deklarerar åt dig

Vi beräknar din skatt, säkerställer att uppgifterna är korrekta och skickar ett utkast till dig. När du är nöjd så skickas deklarationen till spanska skatteverket samt sätter upp autogiro hos din spanska bank.

Om du har några frågor finns vi tillgängliga. Vi pratar svenska.

3. Du är klar och får din deklaration

Du får din deklaration från oss och skatten dras från ditt konto via autogiro av spanska skatteverket.

1. Fyll i dina uppgifter

Du fyller i dina uppgifter på vår sida på mindre än 5 minuter.

Har du några frågor så hjälper vid dig via telefon, chat eller e-post.

2. Vi deklarerar åt dig

Vi beräknar din skatt, säkerställer att uppgifterna är korrekta och skickar ett utkast till dig. När du är nöjd så skickas deklarationen till spanska skatteverket samt sätter upp autogiro hos din spanska bank.

Om du har några frågor finns vi tillgängliga. Vi pratar svenska.

3. Du är klar och får din deklaration

Du får din deklaration från oss och skatten dras från ditt konto via autogiro av spanska skatteverket.

taxadoralogopdf-1-2.png

Skatter för Residenta i Spanien

Uppdaterat 15/05/2024.

Att vara Resident i Spanien för skatteändamål

Om du vistas mer än 182 dagar om året i Spanien kommer du anses att vara Resident i Spanien för skatteändamål. Det här är inget du kan välja och skiljer sig från Padron och uppehållstillstånd “Residencia”. Om du bor mer än halva året i Spanien och behöver därmed deklarera som Resident kan vi hjälpa dig.

Den här tjänsten är för dig som bor i Spanien mer än halva året. Du kanske arbetar eller är pensionerad och ska därmed skatta i Spanien för alla dina inkomster globalt, precis som spanjorerna. Vi deklarerar åt dig och ger dig de råd du behöver kring dina spanska skatter.

Vi vet hur svårt det kan vara med skatt i Spanien och vi är här för att hjälpa dig med eventuella frågor som dyker upp. Läs mer på denna sida om skatter i Spanien och om att deklarera som Resident.

Vi hjälper dig att deklarera dina skatter i Spanien som Resident på ett enkelt sätt. Det enda du behöver göra är att skicka oss information om:

 • Dina inkomster globalt (t.ex. pension från Sverige eller arbetsinkomst i Spanien)
 • Om du har några särskilda avdrag du vill göra (t.ex. begära uppskov, deklarera gemensamt med din make/maka)
 • Om du även betalar skatter i ett annat land t.ex. i Sverige.

Vi går igenom dina uppgifter, beräknar dina skatter och skickar dig ett utkast på deklarationen. När du är nöjd så skickar vi in din deklaration till spanska skatteverket. Din skattebetalning sätts upp på autogiro och du behöver inte besöka banken för att betala skatten. 

Vi ger dig råd och guidar dig längst vägen, till exempel kring avdrag som sänker din skatt. Om du har några frågor om avdrag eller ifall du bör skatta gemensamt eller individuellt eller kanske om dubbelbeskattning så kan du alltid nå oss via e-post, telefon eller chat. Vi pratar svenska.

Att vara Icke-Resident i Spanien för skatteändamål.

Om du vistas mindre än halva året i Spanien och normal betalar skatt i ett annat land, t.ex. Sverige kommer du vanligtvis att anses som Icke-Resident i Spanien. Om du är Icke-Resident, klicka här för att gå till vår sida för Icke-Residenta och läs mer om skatter för Icke-Residenta i Spanien.

Fortsätt läsa nedanför och vi förklarar hur det fungerar att deklarera som Resident i Spanien

Vi har 5 av 5 stjärnor i omdömnen från våra kunder på Google och Facebook. Klicka gärna på bilden för att läsa vad våra kunder tycker om oss.

De spanska skattesatserna är ganska lika andra Europeiska länder. Skattesatsen är progressive och relativt låg ifall du har låga inkomster. Skattereglerna I Baskien och Navarra kan skilja sig åt från det som du läser på denna sida.

Generellt betalar du dels en statlig skatt och dels en regional skatt för din autonoma region.

Skattesatserna för 2022 är enligt nedan där regionala avvikelser kan förekomma.

 • 0-12 450 euro                        19 %.
 • 12 450 – 20 200 euro            24 %
 • 20 200 – 35 200 euro            30 %
 • 35 200 – 60 000 euro            37 %
 • 60 000-300 000 euro           45 %.
 • Över 300 000 euro               47 %

Vi kommer senare titta på några exempel men detta är marginalskattesatserna.

Skatten upp till 12 450 euro är 19 % och mellan 12 450-20 00 euro är skatten 24 %, vilket betyder att du betalar inte 24% på ALLA inkomster om du tjänar över 20 000 euro, bara den delen som är över 12 450 euro, för resten betalar du 19 %.

Ovan är innan eventuella grundavdrag vilka sänker skatten betydligt.

Nu kanske du undrar, men hur beskattas statliga pensioner, tjänstepensioner eller aktier?

Så, du kanske äger aktier, eller en bostad kvar i Sverige som du hyr ut och undrar – hur beskattas kapitalinkomster som Resident i Spanien?

Kapitalinkomster, till exempel aktier, fonder eller liknande beskattas av staten enligt nedan skattesatser:

 • 19 %, upp till 6000 euro
 • 21 % mellan 6 000 euros och 50 000 euro.
 • 23 % för belopp över 50 000 euro.

Var dock uppmärksam på att i vissa fall kan inkomster som vanligtvis i Sverige är kapitalinkomster kan komma att beskattas som tjänsteinkomster. Kvittningsregler mellan aktier, fonder, utdelningar och räntor skiljer sig också åt.

Så, då kanske du undrar vad answer man som tjänsteinkomster? Fortsätt läsa nedanför!

Låt oss försöka klargöra vad som anses vara tjänsteinkomster I Spanien och för vad du kommer behöva deklara som Resident i Spanien.

Generellt anses nedan vara tjänsteinkomster även om visa undantag finns:

 • Lön från arbete eller pensioner.
 • Förmåner mottagna från arbetsgivare (likt Sverige, t.ex. använding av tjänstebil)
 • Om din arbetsgivare ersätter dig för skatter (vissa Expatkontrakt inkluderar detta om du blir utsänd till Spanien).
 • Ersättning för skolavgifter som din arbetsgivare betalar för dig eller en familjemedlem.
 • Ersättningar för gratis eller delvis betald boende.
 • Eventuella avgångsvederlag eller private pensioner, fallskärmar eller dylikt.
 • Hyresintäkter från bostad du äger och hyr ut(!)

Klart det finns, mängder!

En av de största undantagen som kan vara intressant för svenskar är att loner för arbete som utförs utanför Spanien är undantagna spansk skatt ifall lönen beskattas i det andra landet. Detta gäller upp till och med 60 000 euro.

Du kan också kräva tillbaka/avräkna eventuell dubbelskatt om du betalar skatt I bade Spanien och Sverige för samma inkomst.

Du kanske även hört talas om Beckham Law? Det är en speciell lag som infördas när den engelska fotbollsspelaren David Beckham skulle börja spela i Spanien. Du kan läsa mer om Beckham Lagen nedan vilket kan ge en del skattefördelar om du blir utsänd till Spanien av din arbetsgivare.

Oavsett hur din situation ser ut så kommer vi se till att du får ta del av alla de avdrag och udantag som du har rätt till.

Beckham Lagen ä ren speciell lag för utlänningar som har inkomster I Spanien. Under vissa förhållanden kan du ansöka om att tillämpa lagen på din spanska inkomst. Den stora fördelen med Beckham Lagen är att du kommer i princip anses som Icke-Resident ur beskattningssynpunkt och betala en låg plattskatt för dina inkomster.

Det finns flera kriterier som gäller för att man ska kunna ta del av den lägre skatten och det kan vara så att det inte är förmånligt att ansöka om att tillämpa detta om du t.ex. betalar skatt även i annat land och vill utnyttja ett dubbelbeskattningsavtal.

Ta gärna kontakt oss om du funderar på att flytta till Spanien eller har precis flyttat för att arbeta här. Det finns tidsfrister från tidpunkten att du flyttar tills att du får ansöka om skattestatusen.

info@taxadora.com

Om du arbetar för ett flygbolag, är Resident I Spanien eller om du arbetar för en spansk arbetsgivare med bas i Spanien kan en speciell skatteregim gälla.

Detta kan även gälla dig som jobbar på en yacht, fartyg eller kryssningstrafik.

Frågor relaterat till piloter och sjömån tenderer lätt bli väldigt komplicerade. Du kanske har precis flyttat från ett annat land för att jobba på ett fartyg i Spanien, men fartyget anlägger och är till sjöss utanför Spanien det mesta av tiden?

Har du flyttat för att arbeta för ett flygbolag med bas i Spanien men flyger mest internationellt? Har du och dina kollegor anmält för att utnyttja Beckhamlagen?

Denna typ av situationer behöver nästan alltid professional rådgivning och situationen för dina kollegor kan skilja sig åt. Beckhamlagen gör till exempel att dubbelbeskattningsavtal mellan vissa länder INTE är tillämpligt och man behöver således betala dubbel skatt!

Ta gärna kontakt med oss om du funderar på ifall du behöver betala skatt i Spanien som Resident och vi ger dig de råd du behöver.

info@taxadora.com

Bra fråga!

Det här är bland det viktigaste frågorna du inte får missa när du ska deklarera som Resident i Spanien. När du är Resident i Spanien kommer du behöver rapportera tillgångar utanför Spanien om värdet av dessa överstigere 50 000 euro. Att inte deklarera eller deklarera sent ger mycket höga böter.

Klicka gärna här för att läsa mer om Modelo 720 och få hjälp med att deklarera.

I Spanien finns även förmögenhetsskatt men många autonoma regioner har infört stora reduktioner vilket gör att skatten i praktiken är avskaffad på många håll. Ta gärna kontakt med oss om du undrar över förmögenhetsskatt i Spanien.

Ännu en bra fråga!

Det beror på! Om du tidigare har deklarerat I Spanien och har låg inkomst eller pension kan du vara undantagen och behöver inte deklarera som Resident I Spanien. Detta beror dock på ifall du har vissa särskilda typer av inkomster som gör att du behöver deklarera även om du har låg inkomst (t.ex. aktier, fondr, uthyrning, räntor). Det kan också vara så att du har inkomster från utlandet som måste deklareras. Om du är osäker så fråga oss gärna och vi hjälper dig rätt!

info@taxadora.com

Inkomster från uthyrning betrakas på liknande sätt som tjänsteinkomster när du ska deklarera som Resident i Spanien. Det finns ett flertal avdrag du har rätt till vilket sänker skatten betydligt. Generellt får du dra av alla direkta kostnader relaterat till uthyrningen och det finns flera grundavdrag som är kopplade till fastigheten samt hyresgästen. Du kan läsa mer om uthyrning på vår sida om att deklarera uthyrning I Spanien som är avsedd för Icke-Residenta. Informatione där stammer i stort överens med vad som gäller för Residenta. Den stora skillnaden är att du behöver bara deklarera uthyrningen årsvis I samband med din vanliga inkosmtdeklaration. Vi hjälper gärna till med även detta. Klicka gärna här för att läsa mer om att deklarera uthyrning i Spanien och hör av dig om du undrar över något!

Ja, men du behöver sätta dig in i ett krångligt regelverk och bekanta dig noga med den spanska byråkratin. Regelverken förändras ständigt och blanketter samt hemsidor revideras årligen. Din bank kanske strular eller så har fastighetsvärden i din kommun förändrats under året som gör att de råd du fått på nätet eller från din gestor tidigare inte längre gäller.

Vi ser ganska ofta fall där någon har deklarerat själv för flertal år och vi märker att de gjort på ett felaktigt sätt vilket kan leda till höga strafftillägg.

Fördelen med vår tjänst är att du slipper oroa dig ifall du har gjort rätt. Du har också tillgång till support om du har några vidare frågor eller orosmoment.

Vi gillar jämförelsen med att ibland är det skönt att gå till en restaurang även om du vet hur man lagar mat. Du behöver inte oroa dig för att hitta ett nytt recept och för disken. Men, om du älskar att laga mat – eller deklarationer – så kan du alltid ägna ett par timmar för att göra en röra.

Det är också vanligt att kunder kommer till oss och säger att de inte har några avdrag de vill göra och när vi pratar med dem kommer vi nästan alltid fram till olika schablonavdrag som sänker skatten betydligt mer än kostnaden för tjänsten.

Vår rekommendation är att

 1. Om du har bott i Spanien I flertal år, kan spanska, förstår dig på den spanska byråkratin och har någon form av ekonomisk bakgrund – då kan det löna sig spendera x timmar för att sätta dig in i regelverket och deklarera som Resident i Spanien själv.
 2. Om du kan spanska och har ekonomiskt bakgrund men har precis skaffat din bostad i Spanien är det ofta bäst att få hjälp åtminstone de första åren.
 3. I alla andra fall brukar det oftast inte löna sig att ägna timmar åt att leta information om regelverk, ta del av gammal information på hemsidor och riskera göra fel avdrag. Du riskerar strafftillägg och har inte en aning om vad man ska göra när man får ett rekommenderat brev på spanska från skattemyndigheten vilket kan bli dyrt.

Spanska skatteverket har en hemsida för att deklarera elektroniskt som ni kan hitta på denna länk (på spanska). Det finns en engelsk version men skatteverket själva har en ”disclaimer” som säger att informationen på den engelska sidan inte är korrekt och vår erfarenhet är att den sida oftast inte fungerar som den bör. Det finns inte heller information på annat än spanska kring hur man ska fylla i och beräkna skatten samt ifall man behöver posta deklarationen eller hur betalning ska gå till.

Om du har kommit till denna sida så behöver du sannolikt deklarera skatt i Spanien!

Om du äger en fastighet i Spanien, kommer du behöva deklarera för den oavsett om du har din skattehemvist i Sverige eller Spanien. Du kan anses som Icke-Resident, klicka här för attt läsa mer.

Om du vistas mer än halva året i Spanien kommer du anses som Resident och behöver deklarera samtliga dina inkomster i Spanien oavsett var de kommer ifrån.

Dubbelbeskattningsavtal kan hjälpa dig ta reda på var du ska betala skatt och var du kan avräkna eventuell dubbelskatt. Läs mer om dubbelbeskattningsavtal här.

Skatteperioden för Residenta är mellan april och juni varje år. Har du missat en deadline, ta gärna kontakt med oss och vi hjälper dig.

Residenta Om du tidigare haft din skattehemvist I Sverige och flyttat till Spanien och vistas mer än halva din tid i Spanien kommer du behöva deklarera som Resident i Spanien. Du kan även behöva deklarera I Sverige om du anses ha en stark koppling till Sverige, t.ex. genom att äga en fastighet eller en verksamhet i Sverige. Om du anses skattskyldig både i Spanien och i Sverige kommer du att kunna undvika eventuell dubbel skatt genom det dubbelbeskattningsavtal Spanien tecknat med Sverige. Icke-Residenta Om du är Icke-Resident i Spanien men t.ex. äger en fastighet I Spanien kommer du behöva skatta för detta I Spanien. Du kommer även behöva att deklarera för eventuella hyresinkomster från den spanska fastigheten i Sverige. Du kan göra avdrag enligt respektive lands skattesystem och eventuellt kräva tillbaka dubbel skatt enligt dubbelbeskattningsavtalet. Ta gärna kontakt med oss om ni känner er osäkra. info@taxadora.com

Vår rekommendation är att man INTE försöker undvika betala skatt eller deklarera skatt i Spanien. Det finns höga strafftillägg och en stor chans att man upptäcks. Detta är säskilt viktigt om du är Resident och vistas mer än hava året i Spanien. Att bryta mot skattelagar i Spanien kan leda till böter som motsvarar 150 % av tillgångar som man undanhåller skatteverket! Det finns historier på nätet och bland vänner om folk som aldrig brytt sig om att deklarera uthyrning i Spanien och det har inte hänt något. Detta är dock felaktigt och väldigt riskabelt då spanska skatteverket har tillgång till båda spanska fastighetsregister samt svenska skatteuppgifter genom gemensamt skatteregister i EU. Det kan därmed bli dyrt och bli påkommen samtidigt som du blir helt enkelt en skattesmitare och bryter mot lagen. Tänk också på att det finns “rabatter” på böterna ifall du självmant väljer att deklarera tidigare år då du missat.

Det är möjligt att deklarera skatter som Resident i Spanien gemensamt. Detta kan ha inverkan på bland annat avdrag och kan vara gynnsamt under vissa förhållanden. Ta gärna kontakt med oss för mer information via info@taxadora.com.

Om du flyttar ut ur Spanien och under ett kalenderår inte vistas mer än 183 dagar i Spanien, kan du anmäla dig som utflyttad och behöver inte längre betala skatt i Spanien. Om du har en stor förmögenhet eller flyttar till ett land som Spanien har klassat som skatteparadis kan du komma att behöva betala en flyttskatt. Det är normalt inget man behöver bry sig om.

Du kanske har hört talas om dubbelbeskattningsavtal och att man aldrig ska behöva betala skatt två gånger i olika länder? Spanien har tecknat dubbelbeskattningsavtal med ett flertal länder, bland annat Sverige vars syfte är att avgöra var du ska betala skatt för vilken inkomst. Tanken är också undvika att man ska behöva betala dubbel skatt och avgör hur man kan räkna av skatt som man är skyldig i båda länderna. Då kanske du tänker, “va bra, då behöver jag bara betala skatt i Spanien!”, tyvärr är det inte riktigt så enkelt. Det är snarare så att du behöver betala skatt i båda länderna och det lands skatt som är högst gäller. Lär mer om dubbelbeskattningsavtal på vår sida om dubbelbeskattning genom att klicka här.

Äntligen har vi kommit till slutet på denna historia!

Om du läst så här långt så kan du grunderna om spansk beskattning för Residenta. Så för att sammanfatta, finns det något mer du behöver veta?

En hel del, men istället för att ägna mer tid åt att lära dig om spanska skatter, ta hellre kontakt med oss direkt och vi hjälper dig rätt.

Det finns en hel del undantag, avdrag och andra klurigheter som gör att du kan spara en hel del skatt genom att känna till dina rättigheter. Vi ger dig de råd som gäller just din situation, börja din deklaration genom att klicka på den röda knappen ovan.

Våra kunder berättar

<p>Jag hade inte möjlighet att ta mig till Palma och behövde få hjälp med min deklaration. Taxadora löste det på nolltid! Äntligen har jag hittat en smidig on-line tjänst som inte kräver att jag är på plats.</p>

Helena, Product Manager

Göteborg
<p>Jag har en bostad i Fuengirola och tyckte det verkade smidigt kunna deklarera via Taxadora. Jag fyllde i uppgifterna och fick min deklaration utan att behöva betala omkring det dubbla och ta mig till en advokatbyrå</p>

Stefan

Göteborg
<div>Privata deklarationer är inte min starka sida, allergisk (jobbar själv på en redovisningsbyrå och gör andras deklarationer 😊), men ert system gör det väldigt enkelt. Enklare än vad jag trodde!</div><div>Speciellt med det stöd jag fick från dig, tack!</div>

Natasha, kontorschef på redovisningsbyrå & Leif, egenföretagare

Marbella
<div class="x_997425251ydpc9f7f1c7yahoo-style-wrap" dir="ltr">Först tänkte jag “Kan själv!”, när det var dags att deklarera första gången för min bostad på Teneriffa. Efter att ha försökt att samla in tips och information på nätet insåg jag att detta inte var något som jag ville lägga tid på att göra själv.</div><div dir="ltr"> </div><div class="x_997425251ydpc9f7f1c7yahoo-style-wrap" dir="ltr">Det fanns en brittisk hemsida på nätet som hade fått goda rekommendationer och jag skickade in mina uppgifter till dem men efter en dryg timme hörde de av sig och de ville inte göra min deklaration eftersom det var något strul i det spanska skatteverkets system men jag fick ingen bra förklaring angående strulet.</div><div dir="ltr"> </div><div class="x_997425251ydpc9f7f1c7yahoo-style-wrap" dir="ltr">Då hittade jag Taxadora som åtog sig mitt ärende och besökte skattekontoret. Det visade sig att mina adressuppgifter hos skatteverket var ofullständiga. Spanienskatt.se hjälpte mig med att reda ut allt. För min del var det enkelt och jag fick riktigt bra service.</div>

Jörgen Andersson

Malmö.
<p>Vi är två par som äger en semesterlägenhet på Mallorca och vi har precis deklarerat vår inkomstskatt – hemifrån Sverige – med hjälp av Taxadora. Hela processen gick otroligt snabbt och smidigt. Jag kan verkligen rekommendera spanienskatt.se!</p>

Ulrika Bengtsdotter Lind

Vaxholm
<div>Jag kan verkligen rekommendera Taxadora när du skall deklarera din egendom i Spanien.</div><div> </div><p>Lättillgängligt både via Web och Mail. Busenkelt och billigt också. Så tack ännu en gång Vilho för din hjälp</p>

Jörgen “Jorge”

Fuengirola
<p>Snabb och enkel tjänst på svenska för din spanska deklaration.</p><p>Mycket nöjd med servicen från Vilho på Taxadora.</p>

Christer Bergström

Gävle
<p>Jag fick hjälp av Taxadora med deklarationen av vår lägenhet i Alicante. Jag fick ett snabbt och professionellt bemötande, och deklarationen blev klar i tid.</p>

David Wallgren

Stockholm
<p>Supersnabb och smidig service! Det var första gången vi skulle deklarera för vår lägenhet i Valencia och kom så klart på det i senaste laget. Vi kontaktade Taxadora och innan vi hann att blinka så var deklarationen inbetald och klar, allt på en och samma dag! Jag kan varmt rekommendera detta företag!</p><div dir="auto">Tusen tack för din hjälp Vilho!</div><div dir="auto"> </div>

Marie och Torgny

Gotland
<p>Hade glömt bort den årliga deklarationen precis innan nyår men Taxadora hjälpte oss med stor kreativitet och serviceanda! </p>

Martin, friridsförädlar

Åkersberga
<p>Vi uppskattar verkligen att ha anlitat Taxadora för vår första deklaration av den spanska fastighetsskatten. Som nya bostadsägare på Mallorca har vi fått snabbt, effektivt och professionellt stöd av Taxadora via nätet. En smidig väg genom den spanska byråkratin!</p>

Anders och Lena

Mariestad
<div>“Smidig kommunikation, pålitlig och så skönt att slippa allt för en liten peng! Stort tack!”</div><div> </div>

Tove

Stockholm
<p>Jag är mer än nöjd och tycker ni har ypperlig service och snabb och smidigt hantering av ärendet. Jag är en ny kund som kommit för att stanna!</p><p>Hälsningar,</p>

Sabina Zällh

Stockholm
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2843" src="https://spanienskatt.se/wp-content/uploads/2020/01/14-4.jpg" alt="" width="767" height="621" /></p><p> </p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2868" src="https://spanienskatt.se/wp-content/uploads/2020/01/17-1.jpg" alt="" width="587" height="509" /></p>
<p>Det här var ju ett väldigt lätt och smidigt sätt att deklarera på och hälften av kostnaden som vår advokat tog för 2018 års deklaration.</p>

Annika Sikander

Danderyd

  Behöver du hjälp med andra Spanska skatter?

  Om Spanska skatter

  Om våra tjänster

  Hitta oss