Allmänna villkor

Användaravtal

Om vår tjänst

 • Tjänsten avser en digital deklarationstjänst där slutanvändaren anger sina uppgifter på tjänstens hemsida och tjänsten använder dessa uppgifter för att deklarera åt kunden avseende sina spanska deklarationer.
 • Tjänsten utförs av Taxadora.com som är en spanskt registrerad Autonomos med NIF nummer Y6837028Q och dess samarbetspartners som krävs för att utföra uppdraget.
 • Dessa användarvillkor reglerar avtalet mellan dig som kund och oss som leverantör av tjänsten.
 • Tjänsten avser en deklarationstjänst för att förenkla deklarationen av inkomster i Spanien för personer som inte har sin skattehemvist i Spanien.
 • Tjänsten avser preliminärdeklaration av inkomster i Spanien och för att sätta upp autogirodragning av betalningen eller bistå med betalning via klientmedelskonto.
 • Informationen på denna sida är förberett av Taxadora.com och får ej kopieras eller spridas utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Informationen är skapad i informationssyfte och vi tar ej ansvar för hur informationen används av tredje part. Om ni har några frågor om informationen bör ni ta kontakt med oss. 
 

Om dig och din deklaration som Icke-Resident

 • Du äger en bostad i Spanien men har din skatthemvist i Sverige (eller annat land ej Spanien) för att du vistas mer än 183 dagar utanför Spanien.
 • Du vill deklarera för inkomst från uthyrning eller för schablonskatt, Renta-Imputada via Modelo 210.
 • Du har hyrt ut i korta perioder eller anger via mail om du hyrt ut längre perioder till en och samma hyresgäst (månadshyra).
 • Du meddelar oss via e-post om du har hyrt ut till ett företag.
 • Du ansöker om ett hemvistintyg från skatteverket i ditt hemland ifall du i framtiden skulle få en fråga från spanska skatteverket. Du behöver inte skicka detta till oss.
 • Om du deklarerar för uthyrning ska du också deklarera för schablonskatt en gång per år de dagar du INTE hyrt ut.
 • Du har inga andra inkomster i Spanien du vill deklarera.
 

Om dig och din deklaration som Resident i Spanien

 • Du bor i Spanien mer än 182 dagar under ett kalenderår och anses som Resident i Spanien och ska därför deklarera i Spanien.
 • Du behöver dels deklarera dina tillgångar utanför Spanien värda mer än 50 000 € samt dina inkomster. Vårt arvode för inkomstdeklarationen innefattar inte Modelo 720 och vice versa.
 • Du bedriver inte aktiv näringsverksamhet i Spanien eller så meddelar du oss om detta – vår inkomstdeklaration omfattar inte näringsverksamhet.
 • Du skickar oss uppgifter om dina inkomster och tillgångar via vår hemsida eller via e-post och tillförsäkrar dig om att uppgifterna är korrekta. Vi kontrollerar uppgifterna, beräknar din skatt och ger dig ett utkast för din bekräftelse. När du är nöjd skickar vi in uppgifterna till skatterverket i Spanien. 
 • Du ansvarar för dina skatter i övriga länder, t.ex. om du fortfarande behöver deklarera i ditt tidigare hemland.

 

Om betalningen av skatten

 • Vi tar betalt via betalkort och har aldrig tillgång till ditt konto.
 • Din skatt betalar du genom att vi sätter upp autogiro för dig och spanska Skatteverket drar skatten från din spanska bank. 
 • Du kan också välja att betala in till vårt klientmedelskonto, hör i så fall av dig till info@taxadora.com.
 • Kund ansvarar för att se till att det finns pengar på kontot för att betala skatten vid dragningstillfället för autogiro (20 dagar efter kvartalsskifte vid uthyrning och sista december för schablonskatt). 
 • Kund ansvarar för att banken har registrerat sitt NIE nummer och att skattebetalaren är kontohavare på det angivna kontot.
 

Dina intäkter och avdrag

 • Vi deklarerar åt dig för samtliga kvartal du anmäler på vår hemsida samt den årliga schablonskatten.
 • Om du vill deklarera för tidigare (missade) kvartal/år tar du kontakt med oss och vi gör en speciell deklaration
 • Du ansvarar för eventuella sanktioner om du yrkar på avdrag du inte har rätt till eller underlåter redovisa uthyrda perioder korrekt vilket leder till en missad skatteinbetalning.
 • Du kan styrka alla dina fakturor med IVA nummer och namn/CIF nummer på leverantören samt dig.
 • Du har inga tidigare underskott från uthyrning eller så meddelar du oss så hjälper vi dig få rätt avdrag

 

Vad du lovar att göra     

 • Kunden är skyldig att själva veta ifall de har sin skattehemvist i Spanien och ska deklarera som Resident i Spanien. Vi kan bistå om du är osäker.

 • Tjänsten avser en deklarationstjänst för spanska skatter, kunden är själv skyldig att hantera sina egna skatteåtaganden mot andra länder och skattemyndigheter, t.ex. Sverige och Skatteverket.

 • Kund ansvarar för att tillse att det finns erfordliga medel att betala skatten vid dragningstillfället alternativt genom banköverföring. Kund ansvarar för att tillse att sin bank har registrerat kontot med sitt NIE nummer för att möjliggöra autogirodragning (och ej till exempel passnummer).
 • Kund ansvarar för att bevaka att skatten dras från dess bankkonto vid dragningstillfället så att banken inte nekar dragning eller att betalningen inte går fram av andra orsaker. Kunden ansvarar för att ta kontakt med taxadora.com under dagen för skatteinbetalningen om en dragning av skatt inte skett. Det är därmed viktigt att ha koll på betalningsdatumet!
 • Taxadora.com åtar sig att deklarera åt kund till spanska skatteverket avseende Modelo 210 och skicka en bekräftelse till kund senast en månad efter sista deklarationsdatum. Om Taxadora.com inte skickat en bekräftelse på detta ansvarar kund för att inom två veckor ta kontakt med Taxadora.com för att påpeka detta. Taxadora.com ska då undersöka eventuella problem och åtgärda detta.
 • Kund ansvarar för att skicka in de dokument som Taxadora.com behöver för att utföra deklarationen, antingen via den digitala tjänsten www.taxadora.com eller via e-post eller annat medium som taxadora.com väljer. I första hand ska all kommunikation ske via taxadora.com och därefter via e-post.
 • Kund ansvarar för att uppfylla sina skatteskyldigheter mot andra skattemyndigheter samt för de skatter som inte deklareras specifikt via taxadora.com.
 • Kund ansvarar för eventuella avgifter eller böter ifall kunden inte betalar in skatten eller tillser att det finns erfordliga medel på konto när skatten dras. Om autogiro inte skulle fungera då pengar t.ex. saknas på kontot ber vi er att ta kontakt med oss samma dag. Om betalning ej sker vid autogirodragningen kan böter utfärdas. Om detta sker ta kontakt med oss snarast så hjälper vi er göra betalningen innan ni drabbas av eventuella ytterligare kostnader. Normalt bötesbelopp är 5 % av skattebeloppet om betalning gör direkt.
 • Kund ansvarar för informationen du ger via vår tjänst är korrekt
 • Kund ansvarar för att skicka in sina uppgifter till oss senast 10 dagar efter kvartalsskifte vid uthyrning eller senast november månad året efter taxeringsår för schablonskatten.

Vad vi lovar att göra

 • Vi åtar oss att deklarera dina spanska skatter hos den spanska skattemyndigheten innan sista datum för deklaration och sätta upp autogiro. Sista datum för att sätta upp autogirodragning är cirka två veckor innan skattedeadline.
 • Vi ansvarar inte för skada eller förlust som åsamkas dig eller annan person som du agerar åt som beror på vårt agerande, fel eller brist på vår sida under dessa användarvillkor, förutom om det beror på medvetet agerande, bedrägeri, medveten underlåtenhet, grov oaktsamhet av oss, våra anställda eller våra samarbetspartners.
 • Vi skickar en en kopia på deklarationen till dig när skatten är deklarerad till din e-post. 

 

Om något blivit fel?

 • Vi är hängivna för att leverera en tjänst av hög kvalitet men om du är missnöjd och vill göra ett klagomål om någon del av tjänsten – vänligen kontakta oss via e-post eller telefon och vi gör vårt yttersta för att lösa de problem som uppstått. Klagomål hanteras normalt på ett smidigt sätt för att våra kunder alltid ska vara nöjda med tjänsten även om problem uppstått. Skicka gärna mail till info@taxadora.com eller ring +34 611 629 317.
 • Detta avtal regleras enligt spansk lag och eventuella tvister skall lösas i spansk rätt. All kommunikation relaterat till detta avtal skall ske på svenska, engelska eller spanska.
 • Vi skyddar din data enligt våra användarvillkor avseende hantering av personuppgifter. Vi samlar in din data enbart för att utföra tjänsten. Vi kan spara uppgifterna i maximalt 7 år efter din senaste deklaration.
 • Ändring av dessa användarvillkor kan ske av Taxadora.com genom att information om ändringarna skickas till din e-postadress.
 • Du är skyldig att informera oss om du ändrar din e-postadress eller andra uppgifter som kan vara relevanta för din deklaration.
 • Om du av någon anledning inte nöjd ta kontakt så är vi säkra på att vi hittar en bra lösning.

 

Dina personuppgifter 

 • Läs vår integritetspolicy och mer om hantering av personuppgifter här.
 • Du ansvarar för de uppgifter du anger till oss för att vi ska vidarebefordra till spanska skattemyndigheten. Om du har lämnat felaktiga uppgifter till oss tar vi inte ansvarar för detta. Om du är osäker om någon uppgift, fråga oss så hjälper vi dig.
 • Du är skyldig att kontrollera att du följer de skyldigheter du har mot spanska skatteverket och att t.ex. de avdrag du avser att yrka är godkända. Du ansvarar för att ha tillgång till fakturor som bevis för dina avdrag och som är godkända av spanska skatteverket, t.ex. att momsnummer framgår. Du ska spara dina kvitton i minst 5 år.
 • Taxadora.com bidrar med information avseende deklarationer, skatter och annat som vi tror våra kunder avser är värdefullt. Vi gör vårt yttersta för att tillse att all denna information är korrekt och uppdaterat enligt de senaste regelverksförändringarna vi ansvarar dock inte för korrektheten i denna information, brist på information eller för konsekvenser av handlingar som kund åtar eller väljer att inte åta på grund av denna information. Om du har någon tveksamhet kring informationen på sidan eller din situation bör du ta kontakt med oss för personlig rådgivning. 

Vårt kundåtagande 

Vi vill förenkla livet för utlänningar i Spanien och har därför utvecklat denna tjänst. Vi tycker det ska vara enkelt, bekymmersfritt att hantera sina skatteåtaganden i Spanien även om man inte kan spanska eller är expert inom skatter. Det är ofta komplicerat med ständigt förändrade regelverk och det är just därför du vänder dig till oss. Vår ambition är att bygga en tjänst som levererar hög kvalitet år efter år och att alla våra kunder är nöjda.

 • Vi vill därmed alltid se till att alla uppgifter och all information vi delar med våra kunder ska vara korrekt och uppdaterat.
 • Vi vill självklart att alla deklarationer våra kunder ber oss att göra ska göras så snabbt och effektivt som möjligt utan att några fel uppstår.
 • Vi vill givetvis att alla autogirodragning och banköverföringar ska ske utan att det uppstår strul som skapar bekymmer för våra kunder.
 • Vi vill givetvis att våra kunder ska känna till och utnyttja alla de avdrag de har rätt till enligt både svensk och spansk skatterätt.
 • Vi vill givetvis att alla våra kunder ska ha koll på vad det krävs för verifikationer för att man ska ha rätt att utnyttja dessa avdrag.
 • Vi vill givetvis att det aldrig kommer uppstå datorstrul, problem med internet, bankproblem, haverier, cyberattacker eller andra problem som hindrar oss från att hjälpa våra kunder.

Därför lovar vi att göra vårt yttersta för att allt detta ska ske. Vi vet dock att ibland händer oväntade saker som gör att något blir galet och vår förhoppning är att inga problem ska uppstå men för att vi ska kunna leverera denna tjänst med bra priser och enkelhet måste vi dessvärre begränsa vårt ansvar för de få gånger det kan strula till det.

Ingen rådgivare kan ge 100 % garanti på att det aldrig kommer att bli fel och om du har en mer komplicerad skattesituation eller du känner att du vill reda ut varje detalj kring din unika situation, allt från att dubbelkolla enskilda avdrag om de är godkända eller inte, till att prata med en personlig rådgivare – rekommenderar vi att du tar kontakt med oss för mer specialiserad rådgivning.

Du har säkert redan erfarenhet av advokatbyråer och vet att även advokaterna kan ha fel (samt är bra på att ta betalt). Vi tror att det är just därför du vänt dig till oss – för att få bra kvalitet till ett bra pris och för att förenkla din tillvaro.

Hantering av personuppgifter - Integritetspolicy

Vi arbetar för att säkerställa en hög nivå av dataskydd som värnar om din personliga integritet vid användning av vår webbplats. Denna integritetspolicy förklarar därför hur dina personuppgifter bearbetas och skyddas, dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Vi strävar efter att du ska känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ned på denna sida.
 

Var lagras dina personuppgifter?

Vi eftersträvar att dina personuppgifter i så hög grad som möjligt ska behandlas inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och alla våra egna IT-system, men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EES (s.k. ”tredje land”). Sådan överföring sker endast till mottagarland med adekvat skyddsnivå och i enlighet med gällande lagstiftning. Om överföring sker till partner för en tjänst i USA sker detta endast till företag som omfattas av det så kallade ”Privacy Shield”, vilken är en överenskommelse om skydd för personuppgifter mellan EU och USA

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss när du använder dig av tjänsten på vår webbplats eller anmäler dig till vårt nyhetsbrev. De personuppgifter som du skickar till oss kan till exempel omfatta kontaktinformation, födelsedatum och betalningsinformation. Vi kan också komma att samla in vissa personuppgifter från externa partners såsom adressuppgifter från offentliga register och uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller kreditupplysningföretag.

Dina personuppgifter sparas av Taxadora.com. Uppgifterna används för att utföra den tjänst du uppdragit oss, t.ex. deklaration av spanska skatter.